Tour Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà rừng già giữa lòng thành phố trẻ với nhiều địa danh gắn liền lịch sử với các bãi biển đẹp cùng công trình tâm linh văn hoá lớn nhất Việt Nam